مصاحبه، سخنرانی و یادداشت اقتصاددانان روز (5666)

چهارشنبه, 04 تیر 1393 ساعت 01:37

برکچیان: لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93

یکشنبه, 01 تیر 1393 ساعت 00:59

راغفر درباره فسادِ سیستمی!

شنبه, 31 خرداد 1393 ساعت 11:24

بخشیانی: دولت یا شبه‌دولت؟!

پنج شنبه, 29 خرداد 1393 ساعت 09:59

رحمانی: معمای قیمت و کیفیت خودرو

چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 21:53

داود سوری: طنز تلخ «نرخ سود»!

چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 21:44

استیری: تقدم «قاعده» بر «مصلحت‌اندیشی»

چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 21:31

پژویان: تورم خود به خود کاهش یافت

سه شنبه, 27 خرداد 1393 ساعت 21:46

جبل عاملی: حلقه گمشده بازار پول

دوشنبه, 26 خرداد 1393 ساعت 21:40

مجتهد: تیم اقتصادی؛ متخصص اما ناهماهنگ

یکشنبه, 25 خرداد 1393 ساعت 17:22

حسین عباسی: کارنامه اقتصادی روحانی

یکشنبه, 25 خرداد 1393 ساعت 17:08

شقاقی: جای خالی برنامه «جامع» اقتصادی

پنج شنبه, 22 خرداد 1393 ساعت 10:47

دادپی: از برزیل تا آرژانتین

چهارشنبه, 21 خرداد 1393 ساعت 10:44

قدوسی: دلارهای نفتی در دوره رکود تورمی

دوشنبه, 19 خرداد 1393 ساعت 11:57

جبل عاملی: تعهد به سیاست ارزی مشخص

یکشنبه, 18 خرداد 1393 ساعت 12:23

رحمانی: رکود تورمی و خروج از آن

سه شنبه, 13 خرداد 1393 ساعت 11:30

تقوی: حربه تازه رانتخواران علیه دولت

سه شنبه, 13 خرداد 1393 ساعت 11:13

مهدی حیدری: پایان افسانه تورم بنزینی

پنج شنبه, 08 خرداد 1393 ساعت 23:45

فرجادی: ارتباط تنگاتنگ فقر و بی‌سوادی

پنج شنبه, 08 خرداد 1393 ساعت 23:43

مجتهد: امکان‌پذیری خروج از رکود

پنج شنبه, 08 خرداد 1393 ساعت 19:55

دادپی: فساد فریبنده

دوشنبه, 05 خرداد 1393 ساعت 09:17

جبل عاملی: واقعیت تلخ فساد اقتصادی

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 ساعت 09:24

قندی: ریشه‌یابی صف طولانی وام

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 ساعت 09:15

کشاورز: چشم انداز تورم 93

چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1393 ساعت 00:00

مهدویان: اهميت كليدي مهار «انتظارات تورمي»

چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1393 ساعت 00:00

موسویان: «سود رقابتي» چشم‌انداز بلندمدت باشد

دوشنبه, 29 ارديبهشت 1393 ساعت 00:00

ساسان: بسته سیاستی ضد تورم

دوشنبه, 29 ارديبهشت 1393 ساعت 00:00

پویا جبل عاملی: تبعات بازی با «سود بانکی»

یکشنبه, 28 ارديبهشت 1393 ساعت 00:00

طیبی: خروج از رکود با ارز تک‌نرخی

یکشنبه, 28 ارديبهشت 1393 ساعت 00:00

عسلی: سه سیاست تسریع‌کننده خروج از رکود

شنبه, 27 ارديبهشت 1393 ساعت 15:30

سرزعیم: معمای زندانی انصراف از یارانه