×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
سه شنبه, 15 تیر 1395 15:50

تاثير توانايي مديريتي بر اجتناب مالياتي

عنوان نشریه:   دانش حسابداري :   پاييز 1395 , دوره  7 , شماره  26 ; از صفحه 131 تا صفحه 150 .

نویسندگان:  داريوش فروغي, هادي اميري, محمد زماني بختياروند

چکیده:

مديريت ممکن است از طريق اجتناب مالياتي، به دنبال گزارشگري مناسب تر سود باشد تا از اين طريق تصوير مطلوبي از عملکرد شرکت ارائه کند. البته مديران توانا به دليل هزينه فرصت از دست رفته ناشي از اجتناب مالياتي، کمتر درگير فعاليت هاي اجتناب مالياتي مي شوند. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير توانايي مديريتي بر اجتناب مالياتي مي باشد. بدين منظور نمونه اي متشکل از 91 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بين بازه زماني 1384 تا 1392 استفاده شده است. در اين پژوهش، معيار توانايي مديريتي، بخشي از کارآيي شرکت است که تحت تاثير عوامل ذاتي شرکت قرار نمي گيرد و از طريق الگوي تحليل پوششي داده ها محاسبه شده است. همچنين ميانگين مجموع وجه نقد پرداختي سه سال آتي تقسيم بر مجموع ماليات سه سال آتي به عنوان نماينده اجتناب مالياتي در نظر گرفته شده است. در نهايت آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از رگرسيون چندمتغيره مبتني بر داده هاي ترکيبي انجام شده است. نتايج حاکي از وجود تاثير منفي و معنادار توانايي مديريتي بر اجتناب مالياتي در طول دوره مورد مطالعه بوده است.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: