سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 15:27

کتاب «بودجه ریزی در ایران؛ بودجه و پارلمان» + PDF

«بودجه ریزی در ایران؛ بودجه و پارلمان»

به کوشش: علی اکبر شبیری نژاد

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1387

در 300 صفحه و قیمت 4600 تومان

 

معرفی کتاب:

بررسی حاضر به نقش پارلمان در فرایند بودجه ریزی می پردازد. این مجموعه در پی پاسخ به مسئله و بازشناسی مبانی نظری و سیر تحول نقش قانون گذار در بوجه در چند کشور منتخب و ایران است. در فصل اولمجموعه مبانی نظری و سیر تاریخی حضور قوه مقننه در بودجه بررسی می شود. فصل دوم با عنوان تجربه های برخی کشورها، نحوه حضور قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در کشورهای انگلستان، فرانسه، ایالات متحد آمریکا، سوئد، آفریقای جنوبی و کره جنوبی را بررسی می کند. فصل سوم به تحولات سه دهه گذشته در خصوص نقش قوه مقننه در بودجه به خصوص در منطقه یورو می پردازد. سه فصل بعدی این مجموعه برخی ابعاد ویژگی های حضور قوه مقننه در بودجه ریزی ایران را بررسی می کند.

فصل هفتم به نوعی، جمع بندی و نتیجه گیری کتاب محسوب می شود.

فایل←PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: