چهارشنبه, 03 مرداد 1397 ساعت 03:45

کتاب «تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک» + PDF

«تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک»

مسئول اجرای طرح تحقیقی: صادق بختیاری

ناشر: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1382

در 390 صفحه و قیمت 2500 تومان

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: