یکشنبه, 07 مرداد 1397 ساعت 03:25

کتاب «بررسی هزینه های عمومی و امکان سنجی کاهش یا تعدیل آن ها» (تحلیل تاریخی) + PDF

«بررسی هزینه های عمومی و امکان سنجی کاهش یا تعدیل آن ها» (تحلیل تاریخی)

مسئول اجرای مطالعه: احمد زمانی

در 219 صفحه و قیمت 1100 تومان

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

فایل← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: