سه شنبه, 02 بهمن 1397 ساعت 23:31

کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران - درآمدی بر عبور تمدن ها» + PDF

«اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران - درآمدی بر عبور تمدن ها»

(نبرد غرب برای تسخیر پایان تاریخ)

 

 

فهرست مطالب

نامه به رهبر جمهوری اسلامی

پیشگفتار

درآمد: طرح کلی مساله

فصل اول: چرا ثبات  و احتمالا حیات ایران در سه دهه آینده به نفت بسته است؟

فصل دوم: نگاهی به تجارب پرهزینه غرب در قرن بیستم

فصل سوم: اقتصاد سیاسی نفت: گذشته و آینده

فصل هشتم: نظریه بازیها: تحلیل بازی اتمی ایران و غرب

فصل دهم: سخن پایانی

 

کلمات کلیدی: سیاست انرژی، انرژی اتمی ایران، خلیج فارس، اقتصاد سیاسی، نفت صنعت و تجارت کشورهای غربی، تحلیل بازی اتمی ایران و غرب

 

فایل ← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: