محمدی، شاپور در دارایان

محمدی، شاپور در دارایان (72)

دکتر شاپور محمدی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1353 در خدابنده (قیدار) زنجان

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصادبازرگانی از دانشگاه تهران، 1375

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه و برنامه ریزی از دانشگاه تهران، 1377

دکتری: اقتصاد سنجی و اقتصاد توسعه از دانشگاه تهران، سال 1382

مسئولیتهای مهم:

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از سال 1392

 

چهارشنبه, 06 مرداد 1395 ساعت 08:42

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس شد

چهارشنبه, 26 شهریور 1393 ساعت 11:09

شاپور محمدی: روند واگذاری‌ها کند نیست