شبیری نژاد، علی اکبر در دارایان

شبیری نژاد، علی اکبر در دارایان (5)

مرحوم دکتر علی اکبر شبیری نژاد

عضو سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق)

آدرس صفحه شخصی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

سال و محل وفات: تهران 1388

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: