تمدن جهرمی، محمد حسین در دارایان

تمدن جهرمی، محمد حسین در دارایان (17)

مرحوم دکتر محمد حسین تمدن جهرمی

عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1304 جهرم، فارس

وفات : 26 اسفند1391

تحصیلات:

کارشناسی: لیسانس حقوق از دانشگاه تهران 1325

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه لندن1344

            عنوان رساله دکترا : مقایسه نظام برنامه ریزی در فرانسه و یوگسلاوی

 

یکشنبه, 08 آبان 1390 ساعت 22:15

مصاحبه با دکتر تمدن

یکشنبه, 08 آبان 1390 ساعت 22:08

ملکیان: ده دغدغه عالم علوم انساني

یکشنبه, 08 آبان 1390 ساعت 22:02

رنانی: مظلوميت علم اقتصاد

یکشنبه, 08 آبان 1390 ساعت 21:49

دادگر: مدافع بالندگي اقتصاد ملي