فاضلی، محمد در دارایان

فاضلی، محمد در دارایان

دکتر محمد فاضلی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1353 در اراک

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

کارشناسی ارشد: جامعه‌شناسی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتری: جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس تهران