خیرخواهان، جعفر در دارایان

خیرخواهان، جعفر در دارایان

دکتر جعفر خیرخواهان

مطالب جعفر خیرخواهان در دارایان را اینجا بخوانید

عضو سابق هیئت علمی جهاد دانشگاهی - واحد مشهد

سایت شخصی

آدرس صفحه شخصی در جهاد دانشگاهی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد: 1347 در مشهد

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1369

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1373

        دکتری: اقتصاد ایران و اقتصاد بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1382

 

مطالب جعفر خیرخواهان در دارایان را اینجا بخوانید