سه شنبه, 19 تیر 1397 ساعت 19:29

«گزارش روند اصلاحات و بهبود محیط کسب و کار کشور گرجستان طی سال های 2017-2006» + PDF

«گزارش روند اصلاحات و بهبود محیط کسب و کار کشور گرجستان طی سال های 2017-2006»

تهیه و تنظیم: حسین اسلامی نیا

ناظر علمی: سارا اختیاری نیکجه

تاریخ انتشار: 1395

فایل ← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: