چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 09 تیر 1395 01:27

کتاب دموکراسی و توسعه نهادهای سیاسی و بهزیستی در جهان، 1950 - 1990

نوشته شده توسط

آدام پرزورسکی و همکاران

مترجم: جعفر خیرخواهان

قیمت پشت جلد: 20000 ریال

مشخصات کتاب

تعداد صفحه: 381

نشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و ان (03 اسفند، 1384)

شابک: 964-425-693-X

قطع کتاب: وزیری

وزن: 850 گرم

 

 

معرفی کوتاه

در ترجمه‌ي حاضر، نخست، اين موضوع مطرح گرديده كه چرا برخي كشورها، دموكراسي و برخي ديگر ديكتاتوري هستند و چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه: "كشورهاي ثروتمند به سمت دموكراسي گرايش دارند نه به اين دليل كه دموكراسي‌ها در نتيجه‌ي توسعه‌ي اقتصادي در شرايط ديكتاتوري ظاهر مي‌شوند بلكه چون دموكراسي‌ها به هردليلي ظاهر شده‌ باشند، احتمال بيش‌تري مي‌رود كه در جوامع ثروتمند باقي بمانند...، هيچ دين، فرهنگ يا ميراث استعماري تاثير مستحكمي بر بقاي دموكراتيك نداشته و نظام‌هاي قديمي‌تر احتمال بقاي بيشتري ندارند...، دسته‌بندي‌هاي ديني با اضمحلال هر دو نوع دموكراتيك و اقتدارگرا مرتبط است.... و نهايتا اين كه تاثير ميزان درآمد واضح است. توسعه‌ي اقتصادي به كشورها كمك مي‌كند تا دموكراتيك بشوند و نيز با قطعيت بيش‌تري دموكراتيك باقي بمانند". در كتاب هم‌چنين تاثير نظام‌ها و بي‌ثباتي سياسي بر رشد كلي اقتصاد و تاثير نظام‌ها بر رشد جمعيت بررسي گرديده و سه نتيجه حاصل مي‌گردد: "در فقيرترين كشورها، نظام‌هاي سياسي هيچ تفاوتي در رشد به وجود نمي‌آورند...، دوم آن كه، ديكتاتوري‌ها و دموكراسي‌هاي ثروتمند با نرخ يكساني رشد مي‌كنند...، و سوم آن كه در نظام به شيوه‌ي متفاوتي رشد مي‌كنند". افزون بر آن در كتاب، فرضيه‌هاي مختلفي مطرح گرديده كه رشد اقتصادي را به ثبات سياسي ربط مي‌دهند. شواهد متقاعد كننده‌ي فرضيه‌ها اين است كه رشد كلي اقتصاد در بلندمدت تحت تاثير جنگ، گذار نظام، عمر نظام يا تعداد تغييرات نظام پيشين قرار نمي‌گيرد. بر اساس اين فرضيه‌ها برخي انواع بي‌ثباتي‌ بر سرمايه‌گذاري كوتاه مدت تاثير مي‌گذارد. گفتني است نويسندگان اين كتاب با حذف تاثير نظام‌ها بر رشد كلي اقتصاد، تاثير آن‌ها را بر دو جزء رشد جمعيت، يعني ميزان مرگ‌ و مير، و تولد بررسي مي‌كنند.

دانلود فهرست و مقدمه کتاب

موارد مرتبط