دینی ترکمانی، علی در دارایان

دینی ترکمانی، علی در دارایان (223)

علی دینی ترکمانی

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1345 در لواسانات تهران

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران

دکتری: (اقتصاد ناتمام در دانشگاه تهران)

 

شنبه, 15 شهریور 1399 ساعت 14:19

علی دینی ترکمانی: دو راهی سرنوشت

سه شنبه, 09 ارديبهشت 1399 ساعت 22:52

علی دینی‌ ترکمانی: حقیقت رشد چیست؟

سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 ساعت 17:54

علی دینی ترکمانی: دوچرخه سواری زنان

یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 ساعت 20:25

علی دینی ترکمانی: راهکار غیر قیمتی

شنبه, 05 آبان 1397 ساعت 10:00

وزارت توليد مجوز

صفحه1 از3