دینی ترکمانی، علی در دارایان

دینی ترکمانی، علی در دارایان

علی دینی ترکمانی

مطالب علی دینی ترکمانی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1345 در لواسانات تهران

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران

دکتری: سياستگذاري علم و فناوري

 

مطالب علی دینی ترکمانی در دارایان را اینجا بخوانید