نیلی، فرهاد در دارایان

نیلی، فرهاد در دارایان

 دکتر فرهاد نیلی

مطالب فرهاد نیلی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1341 همدان

تحصیلات:

کارشناسی: ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتری: اقتصاد کلان از دانشگاه یورک انگلستان

 

مطالب فرهاد نیلی در دارایان را اینجا بخوانید