سه شنبه, 02 آبان 1396 11:42

پرسش محمد بحرینیان از وزیر صنعت: چرا سامسونگ به تنهایی سه برابر ایران صادرات دارد؟

نوشته شده توسط

ساعت24 نوشت: تولیدات سامسونگ کره جنوبی مثل تلویزیون ، موبایل ، یخچال و فریزر و برخی دیگر از کالاهای این غول آسیایی جای خود را درمیان گروههای متوسط جامعه های گوناگون در بیشتر کشورها بازکرده است . رشد تولید و صادرات شگفت انگیز سامسونگ محل بحث های گوناگون دردنیای صنعت و تجارت در میان نخبگان کشورهای جهان از جمله ایران است. رونق کسب و کار سامسونگ کره جنوبی دیروز به یک بحث داغ در اتاق بازرگانی ایران تبدیل شد که یک سر آن را محمد بحرینیان از اعضای شناخته شده اتاق ایران و سر دیگر را محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت تشکیل می داد.

محمد بحرینیان کارخانه دار ایرانی که به گفته آگاهان یکی از کارخانه های مدرن را در مشهد راه اندازی کرده است از معدود بنگاه دارانی است که برای پژوهش اقتصادی احترام فوق العاده ای قایل است. این صنعتگر مشهور در میان جامعه صنعتی ایران از منتقدان سیاستهای صنعتی ایران در دهه های اخیر  است که باورکارشناسی دارد صنعت ایران می توانست بیش از چیزی که الان است رشد وتوسعه یابد. او در سالهای اخیر تمرکز فوق العاده ای برروی روندهای صنعتی شدن برخی از کشورها در دهه های اخیر و روندهای صنعتی شدن ایران گذاشته و با مطالعه پیگیر و همکاری با اقتصاددانان تلاش می کند مقایسه کارشناسانه در این باره انجام و راهی برای عبور دادن ایرا ن از چم وخم توسعه نایافتگی صنعتی پیدا کند.

بحرینیان از صنعتگرانی است که برخلاف شماری از هم کارانش در جامعه صنعتی باوردارد درفرایند صنتی شدن باید دولت دخالت کند. بحرینیان در سالهای اخیر با پیگیری دراتاق بازرگانی ایران و حضور مستمر در نشست ها به نقد  رفتار نهادهای مرتبط با صنعت پرداخته است. او روزگذشته و در حضور وزیر صنعت گفت باید کالبد شکافی شود چگونه ارزش صادرات شرکت سامسونگ به تنهایی 3 برابر ارزش صادرات صنعتی ایران است. به نظر من باید وزیران صنعت دهه های اخیر پاسخگوی این سوال باشند و به ایرانیان توضیح دهند. اوگفت آقای شریعتمداری شما پیش از این نیز 8سال وزیر بازرگانی بوده اید و با تنگناها آشنایی دارید . شما و سایر وزیران باید بتوانید به دلیل ناکامی توسعه صنعت بیچاره ایران به صورت کارشناسی بپردازید.این مدیر منتقد همیشگی رفتار نظام بانکی ضمن ارجاع دادن مدیران حاضر در نشست هیات نمایندگان به سخنان مدیران بانک مرکزی در سالهای فعالیت دولت دوازدهم گفت : مدیران بانک مرکزی با واژه ها بازی می کنندودر باره توزیع منابع بانکی میان فعالیتهای اقتصادی آمار غیر دقیق می دهند. آخرین آمارها نشان می دهد فقط 20 درصد منابع بانکی به طور خالص به فعالیتهای صنعتی اختصاص یافته است . این واژه پردازی ها و هدررفتن منابع به قیمت سپری شدن عمر صنعتگران انجام می شودبیشترین منابع بانکی به بخش های غیر مولد اختصاص می یابد در حالی که همه می دانیم این تولید است که اقتصاد را نجات می دهد.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن وتجارت در پاسخ به بحرینیان گفت من و هیچ وزیر صنعت دیگری یک تنه نمی تواند صنعت را توسعه دهد و همه باید در این راه بکوشیم و به نظر من بخش خصوصی نیز باید جواب دهد چرا نتوانسته است همپای مدیران بنگاههای صنعتی دیگر کشورها حرکت کند.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: