محمود اولاد

دکتر محمود اولاد

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1352 در تبریز

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، سال 1375

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1378

دکتری: دکتری اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد،