راغفر، حسین در دارایان

راغفر، حسین در دارایان

دکتر حسین راغفر

مطالب حسین راغفر در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات علمی-پژوهشی طبقsid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1332

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه ساسکس انگلستان

 

مطالب حسین راغفر در دارایان را اینجا بخوانید