دوشنبه, 04 بهمن 1395 ساعت 10:37

کتاب زیبایی شناسی علم اقتصاد

نویسنده: علیرضا رحیمی بروجردی

ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد

سال نشر: 1395

موضوع این کتاب، «تفکر انسان اقتصادی» و «انتخاب اقتصادی» طی دوره‌ های زمانی مختلف است. در همین چارچوب، ضمن بررسی اجمالی رویدادهای تاریخی و نگرش‌ های فلسفی، نگاهی «زیبایی‌شناسانه» نیز ارائه شده تا «رضایت‌مندی» انسان‌ها را از «انتخاب اقتصادی» طی زمان‌ های مختلف آشکار کند. خواننده این کتاب، در مسیر مطالعه ‌‌اش با اسطوره‌ ها و تاریخ و سیر تفکر و تأثیرات اندیشه ‌های کهن بر تطور علم اقتصاد آشنا می ‌شود و رد پای رفتارها و اندیشه ‌های انسان اقتصادی را در کوشش ذهنی ادیبان و نویسندگان در کنار نگرش ‌های فلسفی در فضایی که به تمامی از تفکر «اومانیسم» نشأت گرفته ‌اند، می‌بیند. دوره‌ های تاریخی مورد بحث در کتاب عبارتند از: عصر سیاسی-اجتماعی یونان باستان، عصر امپراطوری روم، دوران تاریکی در اروپا، قرون وسطی در اروپا، رنسانس، مکاتب ادبی-هنری اومانیستی و بورژوایی، و مکاتب فلسفی-سیاسی اومانیستی عصر جدید.  هفت تن از  استادان دانشگاه تهران پیام ‌های جداگانه‌ای در رابطه با کتاب برای نویسنده آن ارسال کرده‌اند که همگی آنها در ابتدای کتاب آورده شده‌اند.

 

تهیه کتاب از سایت ناشر

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: