یکشنبه, 17 مرداد 1400 11:39

گزارش «اقدامات حمایتی دولت‏ ها طی بحران کووید-19 (براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی-OECD)» + PDF

این گزارش، اقدامات سیاستی را توصیه می‏کند که می‏تواند از بنگاه‏ ها و کارکنان در مواقع بروز مشکلات اقتصادی، هم در شرایط رکود عمومی و هم به طور خاص برای شوک ‏های اقتصادی، مانند بحران کووید-19 پشتیبانی کند. این موارد، شامل اقداماتی در حوزه نیروی کار (از طریق تاب‏ آوری اشتغال)، بنگاه ‏ها (از طریق حمایت از نقدینگی) و صنعت (از طریق پشتیبانی از بخش حمل‏ و نقل هوایی) می ‏شود. به طور کلی، دولت ‏هایOECD استراتژی خود را برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی کووید-19، در سه هدف اصلی سیاستی طراحی کرده ‏اند: «حمایت از بنگاه ‏ها و کارکنان»، «تحریک اقتصاد» و «ترویج تغییرات ساختاری».

 

دریافت فایل کامل گزارش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: