دوشنبه, 02 اسفند 1395 18:20

جويش و پويشي بر چرائي توسعه كره جنوبي و نتايج آن: ماحصل تدبير است يا تقدير؟

جويش و پويشي بر چرائي توسعه كره جنوبي و نتايج آن: ماحصل تدبير است يا تقدير؟

آموزه هاي ما و چارسوي بسته توسعه ايران

 

گزارش شماره (1)

بازبيني راهبرد توسعه در كره جنوبي: ديدگاه مداخله گرايانه

 

گزارش شماره (2)

استراتژي توسعه و رشد صنعتي صنايع مهم در كره

 

ترجمه و تهیه: كميســــــيون اقتصــــــاد کلان، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

زیر نظر: سید محمد بحرینیان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: