شنبه, 21 شهریور 1383 00:00

وبلن: نظریه طبقة مرفه

وبلن، تورستاین؛ نظریه طبقة مرفه؛ 1383، مترجم : ارشاد - فرهنگ، نشر نی.

'نظریه طبقه مرفه' نخستین کتاب 'تورسین وبلن' است که در آن بسیاری از معیارهای رفتار انسان به چالش کشیده می‌شود. او با طنزی ویرانگر, تو خالی بودن معیارهای سلیقه, آموزش, لباس و فرهنگ طبقه مرفه را افشا می‌کند. به گفته وبلن, طبقه مرفه معیارهایی را می‌پروراند که هر فردی در هر سطحی از جامعه, به گونه‌ای وادار به رعایت آن می‌شود. نشانه بارز عضویت در طبقه مرفه, پرهیز از مشقت کار تولیدی و دست یافتن به 'مصرف تظاهری' است. وبلن با نگاهی نقادانه به سراسر جامعه نظر می‌اندازد. آماج اصلی نقد او اثبات تو خالی بودن فلسفه سرمایه‌داری و استفاده نادرست از ثروت است. 'مصرف تظاهری' ـ که ابتکار شخصی وبلن است ـ از دید انتقادی او, معیار اعتبار در جامعه مرفه شناخته می‌شود مطالب کتاب ذیل این عناوین سامان یافته است. 'چشم و هم چشمی مالی', 'تظاهر به تن آسایی', 'مصرف تظاهری', 'معیارهای مالی در زندگی', 'معیارهای مالی ذوق و سلیقه', 'لباس به عنوان نمودی از فرهنگ توانگری', 'از کار تولیدی کناره گرفتن و محافظه کاری', 'حفظ صفات دیرینه' و 'بقایای زورمندی [دنیای بربریت] در امروز'.

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: