جمعه, 09 خرداد 1393 13:19

تبدیل وضعیت 12 هزار نفر از نیروهای قراردادی انتقال یافته از کلان شهرها

در صورتی که تا قبل از لغو مصوبه مهرآفرین تعهدی نسبت به استخدام پیمانی نیروهای قراردادی انتقال یافته به کلان شهرها ایجاد شده باشد استخدام می‌شوند؛ اما بعد از این مصوبه چنین تعهدی وجود ندارد.

علی جمالی قمی- رییس امور آمار، برنامه ریزی وتامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد وضعیت نیروهای قراردادی انتقال یافته از کلان شهرها اظهار کرد: این یکی از موارد استخدامی مربوط به دولت گذشته است که بر اساس آن تمام نیروهای قرار‌دادی که در تهران و کلانشهرها مستقرند وقتی که به خارج از شهر منتقل و یا از مراکز استان‌های خود به مناطق کمتر توسعه یافته انتقال پیدا می‌کنند استخدام پیمانی شوند.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه از مصوبات کارگروه انتقال از تهران بود گفت: در دولت قبل تا مقطعی تعداد قابل توجهی از نیروهای قراردادی که منتقل شده بودند با سازوکارهایی که برای این موضوع طراحی شد شماره مستخدم دریافت کرده‌اند و حتی برای اکثریت آنها احکام استخدامی هم صادر شده است.

جمالی قمی تاکید کرد: تقریبا نزدیک به12 هزار نفر از این نیرو‌های قراردای انتقال یافته از کلان شهرها به مناطق کمتر توسعه یافته و یا محروم کد استخدامی دریافت کرده و تبدیل وضعیت شده اند.

رییس امور آمار، برنامه ریزی وتامین نیروی انسانی معاونت توسعه همچنین در مورد اینکه آیا در حال حاضر نیز در صورت انتقال نیروهای قراردای از کلان شهر ها تبدیل وضعیت می شوند نیز بیان کرد: خیر این مصوبه مربوط به قبل از لغو مهرآفرین است و اکنون چنین تعهدی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد:در صورتی که نیروهای قراردادی با سازوکارهای مصوبات کارگروه انتقال و قبل از لغو مصوبه مهرآفرین از شهر تهران یا مراکز استان ها به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل شده باشند، تبدیل وضع آنان به پیمانی و صدور شماره مستخدم برای آنان امکان پذیر است.

جمالی قمی در ادامه در مورد تکلیف نیروهای انتقال یافته برای بازگشت به مکان اولیه خدمت خود نیز تصریح کرد: اگر بازگشت و جابه جایی این نیروها در بین مناطق محروم و یا همتراز با محل فعلی خدمت آن ها باشد امکان پذیر بوده و تغییری در مورد وضعیت استخدامی آن ها ایجاد نمی شود اما اگر قرار باشد که به کلان شهر ها بازگردنند در چارچوب قوانین و مقررات وضعیت استخدامی آن ها برگشته و از پیمانی به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند.

منبع: ایسنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: