چهارشنبه, 10 تیر 1394 15:26

مهدی پازوکی: لغو تحریم کافی نیست

نوشته شده توسط

مهدی پازوکی

اگرمذاکرات ایران و 1+5 به نتیجه برسد، آثارروانی مثبتی براقتصاد ایران خواهد گذاشت ولی باید این نکته را درنظرگرفت که اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد و به‌عبارت بهتر یکی ازمشکلاتی که دراقتصاد ایران و در دولت قبل ایجاد شد این بود که اقتصاد ایران بسته و مشکلات ساختاری آن بیشتر از گذشته شد. در طول سالیان گذشته تاکید کارشناسان اقتصاد این بود که دولت باید راهی را پیش بگیرد که درابتدا تحریم‌ها را بردارد و اتفاقا دولت روحانی در این زمینه تلاش خوبی را انجام داده است اما برای اینکه وضعیت رکود در اقتصاد از بین برود و رشد و شکوفایی اقتصادی به‌وجود آید باید شرایط اقتصادی اصلاح شود. اگر می‌خواهیم به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کنیم و اقتصاد ایران را ازحلقه وابستگی رهایی بخشیم، نیاز داریم دراقتصاد ایران اصلاح ساختاری صورت گیرد. اصلاح ساختاری بستگی به مدیریت اقتصادی دارد یعنی اگرمدیریت اقتصاد، مدیریت سنتی باشد، قطعا نمی‌توانیم به سمت پیشرفت اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کنیم ولی اگر به‌جای مدیریت سنتی، مدیریت کارشناسی بر اساس مبانی علمی درجامعه ایران جاری و ساری شود به سمت پیشرفت حرکت خواهیم کرد. بالعکس اگر به‌جای مدیریت خوب، سیاستگذاری ناصحیح براقتصاد کشورمانند سال‌های گذشته حاکم شود، مشکل‌ساز خواهد شد. لذا راهکار اقتصاد برای برون‌رفت از مشکلات برخورد علمی و کارشناسی با آنهاست و با اجرایی‌کردن مدیریت کارشناسی و علمی می‌توان مشکلات را از بین برد. مشکلات ساختاری اقتصاد ربطی به تحریم ندارد. رفع تحریم اتمسفر لازم را برای تحرک اقتصاد ایران به وجود می‌آورد و باید دقت داشت رسیدن به تفاهم شرط لازم است ولی شرط کافی برای توسعه و رشد اقتصادی نیست. راه‌حل اساسی برای پیشرفت کشور و رسیدن به رونق اقتصادی، اصلاح ساختارمدیریت واصلاح سیستم تصمیم‌گیری و استفاده از صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران دانا درمدیریت اقتصادی کشور است. برخی معتقدند که با رفع تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی به سمت کشور سرازیر خواهد شد به نظر می‌رسد که با وجود مشکلات اقتصادی کمتر سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به ورود به ایران داشته باشد لذا برای اینکه به پیشرفت اقتصادی برسیم، باید نهادسازی اقتصادی انجام دهیم و برای اینکه این نهادهای اقتصادی درایران شکل بگیرد نیاز به اصلاحات اقتصادی اساسی در ایران وجود دارد. باید این نکته را درنظرداشت که با توسعه سیاسی به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت خواهیم کرد. اگر براساس ضرورت‌های اقتصادی تعامل دیپلماتیک با جهان برقرار کنیم، زمینه لازم را برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران فراهم خواهیم ساخت.

منبع: آرمان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: