سید فرشاد فاطمی

دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1352 در اصفهان

تحصیلات:

كارشناسي‏‎: مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان، 1373

كارشناسي ارشد‏‎: مهندسی سیستم های اقتصادی از موسسه پژوهش برنامه ریزی و توسعه تهران، 1376

کارشناسی ارشد در انگلستان: اقتصاد از دانشگاه اسکس انگلستان، 1384

دكترا‏‎: اقتصاد از دانشگاه UCL لندن انگستان، 1388