چهارشنبه, 29 شهریور 1391 11:14

كاهش كسري بودجه يونان به رغم ركود عميق

وزير دارايي يونان پيش بيني كرد: كسري اوليه براي سال 2012 به دليل عميق‌تر شدن ركود، بالاتر از ميزان مورد انتظار باشد اما آتن به محدوديت تعيين شده از سوي طلبكاران بين المللي براي كسري بودجه از نظر اسمي مي رسد.

يانيس استورناراس اظهار كرده كه كسري اوليه بدون درنظر گرفتن هزينه‌هاي بدهي، به 1.5 درصد توليد ناخالص داخلي در مقايسه با رقم يك درصد پيش بيني شده بالغ مي شود.

وي خاطرنشان كرد با وجود ركود چند ساله‌اي كه اقتصاد يونان را به ميزان يك چهارم اندازه آن تا سال 2014 كوچك مي كند، بودجه 2012 از نظر اسمي به اهداف كسري تعيين شده از سوي طلبكاران بين المللي اين كشور خواهد رسيد.

رويترز به نقل از وزير دارايي يونان گزارش داد ركود اقتصادي اين كشور بسيار بزرگ است. اين كشور در پنجمين سال ركود است كه انتظار مي رود تا سال 2014 به 25 درصد برسد.

منبع: ایسنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: