چهارشنبه, 12 دی 1397 20:25

محمدباقر نوبخت: وزارت بهداشت بايد ۳۰۰۰ ميليارد تومان علي‌الحساب را بازگرداند!

محمدباقر نوبخت: وزارت بهداشت بايد ۳۰۰۰ ميليارد تومان را كه به صورت علي‌الحساب از سازمان برنامه و بودجه گرفته به اين سازمان بازگرداند تا اعتبار مربوط به طرح‌هاي عمراني پرداخت شود/مي‌شود با همين اعتبارات موجود نيز به گونه‌اي عمل كرد كه بدهي جديد ايجاد نشود

معاون رئيس‌جمهوري و رئيس‌ سازمان برنامه‌و بودجه كشور گفت: بر‌اساس اسناد خزانه تاكنون سه هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌هاي وزارت بهداشت به اين وزارتخانه تخصيص يافته است.

به گزارش دارایان از سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه هيات وزيران در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدام انجام شده از سوي سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت پاداش بازنشستگان برخي دستگاه‌ها اظهار كرد:‌ در سازمان برنامه و بودجه مقرر شد كه برخي از بدهي‌هاي دستگاه‌هاي مختلف با هماهنگي از سرجمع اعتبارات آن دستگاه پرداخت شود. در اين زمينه درباره‌ پاداش بازنشستگي فرهنگيان و دانشگاهيان اعتبار پرداخت شده از سر جمع بودجه دو وزارت خانه علوم و آموزش و پرورش پرداخت شد؛ چرا كه در حال حاضر در رديف‌هايي كه براي پاداش بازنشستگي دستگاه‌ها تعريف شده است، پولي وجود ندارد.

وي ادامه داد: در اين شرايط يا بايد مجددا صبر كنيم تا اعتبار كافي در اين رديف‌ها قرار بگيرد يا اينكه از سرجمع اعتبارات اين دستگاه‌ها برداشت كنيم و به بازنشستگان بدهيم. كه براي دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت علوم اين اقدامات انجام شد.

دكتر نوبخت با اشاره به تخصيص ۱۱۰ درصدي اعتبارات به برخي از دستگاه‌ها گفت: سازمان برنامه و بودجه اجازه دارد در ماه‌هاي پاياني سال از محل كاهش ساير رديف‌ها ، ۱۰ درصد به صد در صد تخصيصي دستگاه‌ها اضافه كند. به همين جهت معمولا آموزش و پرورش ۱۱۰ درصد بودجه و اعتبار از سازمان برنامه و بودجه مي‌گيرد.

وي گفت: اقدامي كه براي آموزش و پرورش و وزارت علوم انجام شد ، قابل انجام در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مجموه وزارت بهداشت نيست؛ چرا كه وزارت بهداشت براي انجام طرح تحول سلامت از الان در برخي از رديف‌هاي خود به صورت ۱۱۰ درصدي اعتبار مي‌گيرد و اين امكان فراهم نيست تا از سرجمع اعتبارات اين وزارت‌خانه برداشت كنيم.از آنجايي كه وزارت بهداشت به حد كافي مشكل دارد و بدهكار است نمي‌توانيم مانند دستگاه‌هاي ديگر از دو رديفي كه برداشت انجام شده ، برداشت كنيم.

معاون‌رئيس‌جمهوري با تاكيد بر اين كه در حال حاضر اولويت وزارت بهداشت پرداخت بدهي‌هايش است اظهار كرد:‌ بر اساس مستندات تاكنون سه هزار ميليارد تومان بر اساس تبصره ۵ اسناد خزانه در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته تا اين وزارتخانه بدهي‌هاي خود را پرداخت كند. حال اينكه پرداخت بدهي بازنشستگان در دستور كار باشد يا بدهي شركت‌هاي دارويي و داروخانه‌ها ، وزارت بهداشت پرداخت بدهي شركت‌هاي دارويي و داروخانه‌ها را اولويت خود قرار داد.

وي ادامه داد:‌ وزارت بهداشت كماكان با وجود رديف‌هاي اعتباري كه پرداخت شده آنقدر بدهكار است كه ما مجبور شديم از مقام معظم رهبري درخواست كنيم تا ۵۰۰ ميليون يورو از صندوق توسعه ملي برداشت نماييم تا اين وزارتخانه بتواند بدهي خود به شركت‌هاي دارويي را پرداخت كند.

دكتر نوبخت خاطر نشان كرد: وزارت بهداشت مضاف بر رديف‌هاي اصلي كه در قانون وجود دارد ، ۳ هزار ميليارد تومان نيز به صورت علي‌الحساب براي پرداخت به شركت‌هاي دارويي و داروخانه‌ها گرفته كه چنين مجوزي براي اين كار وجود نداشته است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت مضاف بر رديف‌هاي اصلي كه در قانون وجود دارد ، ۳ هزار ميليارد تومان نيز به صورت علي الحساب براي پرداخت به شركت‌هاي دارويي و داروخانه‌ها گرفته در حالي‌كه در آن زمان مجوزي براي اين كار وجود نداشت.

دكترنوبخت گفت: در حال حاضر اين سوال مطرح است كه علت اينكه وزارت بهداشت همچنان بدهي به بار مي‌آورد، آن است كه سازمان برنامه و بودجه تخصيص‌هاي سال قبل را انجام نداده؟ اين در حاليست كه براي آنكه وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را كه طرحي بسيار مهم براي دولت است انجام مي‌دهد، به دليل آنكه براي وزير محترم استرسي حاصل نشود كار ويژه‌اي انجام شده كه براي هيچ دستگاه ديگري انجام نشده است و آن اين است كه در آغاز هر سال با وزير محترم در جلسه‌اي مي‌نشينيم و به ايشان مي‌گوييم كه در سال پيش رو چه ميزان اعتبار دارد و متعهد به پرداخت اين اعتبار مي‌شويم تا ايشان در حد اين مقدار اعتبارات برنامه‌ريزي كنند.

وي اظهار كرد: با وجود همه اين مشكلات براي آنكه بعدا به وزارت بهداشت نگوييم كه منابع پيش‌بيني شده براي شما حاصل نشد و ما نيز نمي‌توانيم آن را پرداخت كنيم، هر ساله توافقي با اين وزارتخانه انجام مي‌دهيم و تعهداتي براي خود تعيين مي‌كنيم؛ همه اين تعهدات حتي اگر در پايان سال به دليل مضايق خزانه امكان پرداخت نداشته باشد، سال بعد از محل تن خواه اين رقم جبران مي‌شود. كما اينكه در ابتداي سال ۹۷ به دليل آنكه نتوانستيم برخي از تعهدات سال ۹۶ را انجام دهيم، از محل منابع مختلف به عنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه اين اعتبار تامين و در اختيار دستگاه قرار گرفت.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اين‌كه بدهي‌هاي وزارت بهداشت به دليل عدم عمل به تعهدات از سوي سازمان برنامه و بودجه نيست، گفت: ترديدي در دلسوزي مديران و مسئولان وزارت بهداشت براي خدمت به مردم وجود ندارد اما سوال من اين است كه اعتبار رمان‌هايي كه روزهاي پنجشنبه در قالب افتتاح بيمارستان، درمانگاه و ... پاره مي‌شود از كجا تامين مي‌شود؟ آيا اگر سازمان برنامه و بودجه به موقع پشتيباني نكند اين اتفاقات مي‌افتد؟

دكترنوبخت با بيان اين‌كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۳۰۰۰ ميليارد تومان را كه به صورت علي الحساب از سازمان برنامه و بودجه گرفته به اين سازمان بازگرداند، تاكيد كرد: من به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه بايد اعتبار مربوط به طرح‌هاي عمراني را پرداخت كنم و همه بدانند كه من تحت هيچ شرايطي از اين موضوع گذشت نخواهم كرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه مي‌شود با همين اعتبارات موجود نيز به گونه‌اي عمل كرد كه بدهي بالا نياورد، گفت: گرچه قرار است از طرح تحول سلامت استفاده كنيم اما قرارمان اين نيست كه هر كس هر جور كه كسالت دارد، بدون داشتن هيچ راهنمايي مسئله را حل كنيم يا اينكه بدون پيگيري نظام ارجاع و پرونده‌هاي الكترونيكي عمل كنيم بلكه همه اين موارد را بايد اصلاح ساختار كنيم. بسياري از دلسوزان نيز در ابتدا نگران آن بودند كه اينگونه كه ما پيش مي‌رويم در ميانه راه كم مي‌آوريم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اين‌كه سازمان برنامه و بودجه بايد به همه دستگاه‌ها جواب دهد، ادامه داد: عده‌اي از نظر سياسي به دنبال آن نروند كه بگويند علت ناراحتي وزيري آن است كه مقداري كه پول مي‌خواهد را به او نداده‌ايم. چرا كه ما آنقدر پول نداريم كه به او بدهيم؛ همين الان سازمان برنامه و بودجه بايد دفاع را پشتيباني كند، پرداخت‌هاي مختلف را بپردازد و آيا گندم كاران حق ندارند كه مانند بازنشستگان دريافتي خود را دريافت كنند.

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: