×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 93
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
شنبه, 22 شهریور 1393 22:21

بررسي ارتباط متقابل بين شدت تبليغات، شدت تحقيقات و پويايي رقابت در صنايع ايران

عنوان نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی : بهار1393 ، دوره3 ، شماره9 ، صفحه49_74

نویسندگان : علی دهقانی

چکیده

هدف اصلي اين مطالعه بررسي ارتباط متقابل بين متغيرهاي ساختاري و رفتاري بازار در 140 کد چهاررقمي بخش صنعت ايران طي سال هاي 1374-1388 مي باشد. براي اين منظور از سيستم معادلات شامل پويايي رقابت، شدت تبليغات و شدت تحقيقات استفاده شده و سيستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمين معادلات رگرسيون به ظاهر نامرتبط در داده هاي تابلويي تخمين زده شده است. نتايج حاصل از تخمين مدل دلالت بر اين دارد که متغير شدت تحقيقات و شدت تبليغات داراي تاثير مثبت و معني دار بر پويايي رقابت در بخش صنعت ايران بوده و در اين ميان اثر متغير شدت تبليغات بر پويايي رقابت، در مقايسه با متغير شدت تحقيقات بيشتر است. همچنين مقدار وقفه دار متغير پويايي رقابت نيز اثر مثبت و معني داري بر پويايي رقابت در صنايع ايران داشته است.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: