جمعه, 17 مرداد 1399 09:46

محمد طبیبیان: حقوق مالکیت

نوشته شده توسط

محمد طبیبیان

به چه دلیل و بر مبنای کدام منطق حقوق مالکیت مردم چنین نقض می شود؟ نگه داشتن آپارتمان خالی ممکن است دلائل مختلف داشته باشد مبنای اصول حقوقی که این تصمیم ها اتخاذ می شود کدام است؟ مبنای اصول شرعی چیست؟ مبنای اصول مالیات گیری متناسب با کدام منطق شناخته شده مالیات گیری است؟ این نوع تصمیم اگر در آمدی هم برای صندوق دولت ایجاد می کند کوتاه مدت و اثر منفی نا اطمینانی و تشدید مشکلات اقتصادی که در پی دارد طولانی مدت است.  با این تصمیم، دولت کل آپارتمان را طی چند سال  به عنوان جریمه مصادره می کند. مردم در مقابل موج تورم دارایی های خود را به شکل اموال نگه می دارند این تلاش مردم برای از دست ندادن قدرت خرید خود تلاشی شریف است مجرمانه نیست در هیچ سیستم حقوقی در خور مجازات و جریمه نیست. در عکس العمل به این تصمیمات مردم لاجرم به سوی نگهداری دارایی های خارجی کشانده می شوند مثل آپارتمان خالی در امارات یا ترکیه... یا ارز که اختیار آن در دست تصمیم گیرندگان خارجی است. دریغ که مردم از دست تصمیمات داخلی به خارجی پناه ببرند. دارایی های مردم را در معرض باد قرار ندهید و متواری نکنید و اعتماد به حکومت را دچار فرسایش ننمایید.

منبع: https://t.me/MohammadTabibian

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: