شنبه, 13 تیر 1394 11:23

ایرج هشی: سیل سرمایه‌های خارجی با لغو تحریم‌ها به کشور سرازیر نمی شود

نوشته شده توسط

استاد اقتصاد دانشگاه استافورد شایر انگلستان با بیان این که برداشتن تحریم ها شرط کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست گفت: دولت باید ازطریق بهبود شرایط کسب و کار، وضع سیاستهای تشویقی و بهبود شرایط بانکها زمینه جذب را بهبود بخشد.

ایرج هشی در گفت‌وگو با خبرگزاری تنسیم گفت: مسئله جلب سرمایه گذاری خارجی موضوع پیچیده و چند بعدی است و فقط به یک یا دو عامل مربوط نیست. قرارداد موقت هسته ای اگرچه سطح تنش را کاهش داد و مانع تحریم های جدید شد ولی موضع سرمایه گذاران خارجی را تغییر نداد.

هشی که دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه کیل در انگلستان است اظهارداشت: اقتصادی که در حال رکود است (بارشد منفی درسال 92 و رشد خیلی پائین درسال 93) چندان مورد علاقه سرمایه گذارخارجی نیست.

* کاهش سرمایه گذاری خارجی سال 93 را نباید به حساب دولت گذاشت

وی افزود: کاهش سرمایه گذاری خارجی درسال 93 را نباید به حساب دولت گذاشت. ضمنا باید دید این سرمایه گذاران ازکدام کشورها بوده اند.

هشی اضافه کرد: همه سرمایه گذاران خارجی را نباید با یک چشم نگاه کرد. سرمایه خارجی که به رشد اقتصادی کمک پایدار می کند و باعث ارتقاء سطح تکنولوژی و مهارتهای سطح بالا می شود، فقط ازکشورهای پیشرفته اروپایی، ژاپن و آمریکای شمالی می آید نه ازچین و اوکراین و روسیه.

وی افزود: متأسفانه تحریم های موجود، به خصوص درصنایع نفت و گاز، خودروسازی، هواپیمایی، الکترونیک و فلزات، مانع شماره یک سرمایه گذاری از این کشورها بوده اند. سرمایه گذاری ازکشورهایی مثل ترکیه، اگرچه به اشتغال و رشد اقتصادی کمک می کنند، به ارتقاء سطح تکنولوژی کمکی نمی کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه استافوردشایر انگلستان  با اشاره به عوامل مهم جذب بر سرمایه گذاری خارجی گفت: این عوامل عبارتند از: ثبات سیاسی، حکومت قانون، اجرای قوانین به خصوص اجرایی بودن قراردادها، ثبات و رشد اقتصادی، اندازه بازارکشور مقصد و بازارهای کشورهای مجاورآن، شرایط ترجیحی کشورها برای جذب سرمایه خارجی، محیط کسب و کارکشورهای مقصد، سهولت انتقال ارز و غیره.

وی افزود: واضح است که درحال حاضرکشور ما جای مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی نیست چون در خیلی از این زمینه ها (عوامل موثر) رتبه بندی ایران از خیلی ازکشورهای دیگر پائین تراست. تازه اگرهم ایران ازلحاظ عوامل فوق جای مناسبی بود، تحریم ها مانع ورودسرمایه گذار ازکشورهای غربی، ژاپن، کره، کانادا، استرالیا و غیره شده اند.

هشی گفت: واقعیت امر این است که کشور ما در بسیاری از صنایع از تکنولوژی مدرن برخوردار نیست و راهی به غیر از استفاده از سرمایه خارجی ازکشورهای پیشرفته فنی وجود ندارد. از این لحاظ برداشتن تحریم ها از همه عوامل دیگر مهمتر است.

* برداشتن تحریم ها برای جذب سرمایه خارجی کافی نیست

وی تأکید کرد: با این حال برداشتن تحریم ها برای جذب سرمایه خارجی به میزان لازم کافی نیست، ایجاد شرایط مناسب دیگرکه دربالا به آنها اشاره شد نیز ضروری هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه استافوردشایر انگلستان  گفت: در یکسال گذشته شاهد مسافرت هیأتهای اقتصادی ازکشورها ی مختلف اروپایی به ایران بوده ایم. سرمایه گذاران خطرپذیر (venture capital)  هم آمادگی و علاقه خود را برای آمدن به ایران و سرمایه گذاری درپروژه های کارآفرینان جدید را ابرازکرده اند (مثلاً درکنفرانس iBridge  که دراوایل ماه ژوئن در برلین برگزارشد).

وی افزود: سرمایه گذاران خارجی مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند ولی شرایط برای آنها آماده نیست. هشی تأکید کرد: برداشتن تحریم ها موانع اولیه را از سرراه برمی دارند ولی دولت باید ازطریق بهبود شرایط کسب و کار، وضع سیاستهای تشویقی و بهبود شرایط بانکها زمینه جذب را بهبود بخشد. قوه قضائیه نیز باید درکنار دولت به اجرای قوانین موجود به خصوص در مورد اجرای قراردادهای اقتصادی کمک کند.

منبع: تسنیم

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: