یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 16:24

جزوه درس «اقتصاد کلان» + PDF

جزوه درس «اقتصاد کلان»

نویسنده: تیمور رحمانی

تعداد صفحات: 198 صفحه

این جزوه شامل ده فصل به شرح ذیل است:

فصل اول: چرخه تولید و درآمد، محاسبات ملی و شاخص قیمت ها

فصل دوم: مدل های درآمد مخارج

فصل سوم: مدل های IS-LM و سیاست های پولی و مالی

فصل چهارم: تحلیل های اقتصاد باز

فصل پنجم: مدل های عرضه و تقاضای کل

فصل ششم: منحنی فیلیپس و نظریه های تورم

فصل هفتم: نظریه های مصرف

فصل هشتم: نظریه های سرمایه گذاری

فصل نهم: نظریه های تقاضای پول

فصل دهم: عرضه پول

موارد مرتبط