عبدالناصر همتی

دکتر عبدالناصر همتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1336 در کبودرآهنگ همدان

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1358

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1366

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1372

نشانی وبگاه: https://www.daraian.com/fa/ab-hemati
پنج شنبه, 17 فروردين 1402 14:24

عبدالناصر همتی: چگونگی کنترل تورم