یکشنبه, 30 ارديبهشت 1375 00:00

بررسي آثار متقابل رشد اقتصادي و توزيع در آمد در ايران (۱۳۴۷-‎۱۳۷۲)

بررسي آثار متقابل رشد اقتصادي و توزيع در آمد در ايران (۱۳۴۷ تا 1372)، در دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی قره‌باغيان، مرتضي، توسط ناجي ميداني، علي‌اکبر در سال 1375

موارد مرتبط