حسین راغفر

دکتر حسین راغفر

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات علمی-پژوهشی طبقsid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1332

تحصیلات: 

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه ساسکس انگلستان

نشانی وبگاه: https://www.daraian.com/fa/raghfar
پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1400 14:49

حسین راغفر: فقر اقتصادی آمار نیست

یکشنبه, 24 آذر 1392 14:10

راغفر: دولت برنامه ندارد!