علی سرزعیم

دکتر علی سرزعیم

آدرس سایت شخصی

عضو هیات علمی گروه بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی تهران

صفحه شخضی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1354 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی از دانشگاه صنعتی شریف تهران، 1376

کارشناسی ارشد: مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی از موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه میلان ایتالیا و اقتصاد مالی از کالجو کارلو البرتو ایتالیا، 1391