حسین عبده تبریزی

عبده تبریزی، حسین در دارایان

 دکتر حسین عبده تبریزی

سایت شخصی (آموزش مالی در ایران) 

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی و کارشناسسی زبان از  

دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1352

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی از مرکز آموزش مدیریت ایران، 1353

دکتری: امور مالی و بانکداری از مدرسه عالی بازرگانی منچستر، 1355

مسئولیتهای مهم:

مشاور وزیر راه و شهرسازی از 1392 تا ...

رئیس کل بورس اوراق بهادار تهران از 1382 تا 1384

رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین از 1380 تا 1382

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از 1380تا 1384

یکشنبه, 07 ارديبهشت 1399 23:00

حسین عبده‌تبریزی: گزارشگری بنگاه