چهارشنبه, 30 دی 1388 00:00

نهادگرایی و تاثیر نظریه سرل در مورد نهادها بر آن

 

پژوهشهای اقتصادی، دوره 9، شماره 4، زمستان 1388

 

متوسلی محمود؛ حسینی زاده سید محمد علی؛ نیکونسبتی علی

 

نهادگرایی در سالیان اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است. البته نهادگرایی دارای نحله های گوناگونی است و با انتقاداتی نیز مواجه بوده است. در این مقاله با اتکا بر تحلیل مقایسه ای به بررسی نهادگرایی می پردازیم و تقسیم بندی جدیدی از نحله های آن ارائه می نمایم. سپس با توجه به این تقسیم بندی، انتقاد سرل به نهادگرایان در مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به زبان به عنوان یک نهاد مهم را بررسی می نماییم.
یافته های ما نشان می دهد در نظر گرفتن زبان به عنوان یک نهاد، باعث ارتباط نظریه های نهادگرایی با نظریه هایی می شود که تحت عنوان نظریه های گفتمانی معرفی می شوند. این ارتباط می تواند منشا بهبود و تحولی مهم در نظریه های نهادگرایی باشد.

 

کلیدواژگان: Z19 A12؛ نهاد، نهادگرایی، نظریه سرل، زبان،گفتمان، شناخت طبقه بندی JEL: B52

 

فایل pdf

 

منبع: پژوهشهای اقتصادی

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: