سید محمد بحرینیان

سید محمد بحرینیان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330 در کاشان

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران

کارشناسی ارشد: -

دکتری: -

مسئولیتهای مهم: 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

خراسان رضوی

مدیرعامل مجموعه صنعتی تکلان توس

مدیر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی