مسعود نیلی

دکتر مسعود نیلی

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

مشاور اقتصادی ریاست جمهور در دولت یازدهم

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی - پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1334 

تحصیلات:

كارشناسي‏‎: کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف، 1359

كارشناسي ارشد‏‎: کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان 1366 و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 1371

دكترا‏‎: دکترا اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 1374 

نشانی وبگاه: https://www.daraian.com/fa/m-nili
سه شنبه, 27 تیر 1402 16:38

مسعود نیلی: تاوان سنگین تورم

شنبه, 09 مرداد 1400 10:26

مسعود نیلی: بازی با آتش