پویا جبل عاملی

 دکتر پویا جبل عاملی

عضو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آدرس صفحه شخصی در بانک مرکزی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه لستر انگلستان

یکشنبه, 06 فروردين 1402 12:53

پویا جبل‌عاملی: چرا زنده‌ایم؟

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 13:57

پویا جبل عاملی: کمبود، نتیجه چیست؟

دوشنبه, 07 ارديبهشت 1394 08:26

پویا جبل عاملی: سیاست پولی وارونه